Περίπου 180 εκατ. ευρώ αναμένεται να αρχίσουν να πληρώνονται από τέλη Νοεμβρίου – αρχές Δεκεμβρίου.

Πιστώσεις για τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας ενέκρινε το ΥπΑΑΤ.

Δείτε εδώ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F994653%CE%A0%CE%93-%CE%9A4%CE%A0?inline=true

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%91%CE%9E4653%CE%A0%CE%93-3%CE%9C%CE%95?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F414653%CE%A0%CE%93-%CE%9F%CE%92%CE%A3?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A3%CE%974653%CE%A0%CE%93-%CE%91%CE%A8%CE%A4?inline=true