Με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην 3η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση του Έργου «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, για τους Δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014–2020 για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014–2020», όπως αυτοί εντάχθηκαν στη Δράση 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο του Μέτρο 01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014–2020 προχώρησε το ΥπΑΑΤ.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A0%CE%9E4653%CE%A0%CE%93-7%CE%A3%CE%9A?inline=true

Featured Image