Στον καθορισμό του ύψους οικονομικής στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2023 προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την απόφαση: “το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του Προγράμματος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2023 σε δώδεκα ευρώ (12,00 €) ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη”.

Δείτε εδώ λεπτομέρειες

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%99%CE%924653%CE%A0%CE%93-%CE%98%CE%982?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image