Παρατίθενται αναλυτικά τα ποσά στα οικολογικά σχήματα τα οποία τελικά εγκρίθηκαν προς πληρωμή σε αντιδιαστολή με αυτά που προβλέπονταν στο στρατηγικό σχέδιο της Νέας Κ.Α.Π.

Featured Image

Πηγή: Αγρομηχανική Βόλου

Featured Image