Νέο, ευέλικτο και πιο στοχευμένο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα, θεσμοθετείται με το νομοσχέδιο της υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα Τετάρτη (27/9) στο υπουργικό συμβούλιο.

Το νομοσχέδιο «Νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων των φορέων του δημοσίου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους» το οποίο παρουσίασε η κα Κεραμέως με την υφυπουργό Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, αφορά περισσότερους από 500 φορείς του Δημοσίου Τομέα (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τα οποία η επιλογή των διοικήσεων ανήκει στην Κυβέρνηση).

Featured Image

Κύριοι στόχοι του νομοσχεδίου είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων για κάθε θέση, ώστε τα στελέχη που θα επιλέγονται να έχουν αυξημένα προσόντα και ικανότητες, η ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η αποτελεσματικότητα του συστήματος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και η αξιολόγηση των διοικήσεων ανά διετία, με δυνατότητα επιβράβευσης (bonus παραγωγικότητας) ή παύσης, ανάλογα με την επίτευξη ή μη των τεθέντων στόχων, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία.

«Το νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει σειρά καινοτομιών, κινείται σε δύο άξονες: Αφενός τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και αφετέρου την αξιολόγησή τους. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καθιερώνεται ένα ολιστικό μοντέλο επιλογής και αξιολόγησης των Διοικήσεων με γνώμονα την ενδυνάμωση και ενίσχυση των φορέων του Δημοσίου, στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός κράτους που βάζει πάντα τον πολίτη στο επίκεντρο», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Featured Image