Δείτε τι απαντά ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΚΥΔ.

Σας αποστέλλουμε την κάτωθι ενημέρωση της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς:

“Σε συνέχεια των ερωτημάτων που έχουν προκύψει αναφορικά με τις παραδόσεις προϊόντων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του αραβόσιτου (114), των κτηνοτροφικών ψυχανθών και των σανοδοτικών ψυχανθών (122), θα θέλαμε διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Το πεδίο της “ιδιοκατανάλωσης” της ΕΑΕ 2023 επιλέγεται από τους παραγωγούς εφόσον διατηρούν ζωικές εκμεταλλεύσεις.

Το πεδίο “Κιλά Προϊόντος για Ιδιοκατανάλωση” της ΕΑΕ 2023 συμπληρώνεται από τους παραγωγούς με τα κιλά προϊόντος που έχουν χρησιμοποιήσει για τις ζωοτροφές τους

Το πεδίο “ΑΦΜ Αγοραστή Κτηνοτρόφου” της ΕΑΕ 2023 συμπληρώνεται από τους παραγωγούς μόνο στην περίπτωση που έχουν παραδώσει το προϊόν σε κτηνοτρόφους (οι οποίοι θα ελέγχεται ότι διατηρούν ζωικές εκμεταλλεύσεις) και αναρτούν και το σχετικό τιμολόγιο καθώς και τα κιλά που παρέδωσαν

Οι παραδόσεις σε εμπόρους, αγροτικούς συνεταιρισμού και ομάδες παραγωγών δεν αναρτώνται μέσα στην ΕΑΕ 2023 αλλά στην εφαρμογή παραδόσεων των συνδεδεμένων από τους ίδιους τους φορείς (όπως για τη συνδεδεμένη ενίσχυση ρυζιού). Οι έμποροι όπως και οι υπόλοιποι φορείς χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την εγγραφή τους χρειάζεται να αποστείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση καθώς και:

– Απόφαση αναγνώρισης (για τις ΑΣΟ)

– Έναρξη επιτηδεύματος και/ή

– Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ. (για εμπόρους).

Featured Image

Τα σχετικά έγγραφα και η αίτηση θα πρέπει να σταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις

[email protected] και

[email protected]

με κοινοποίηση στο [email protected]

Μετά την εγγραφή τους θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί στην αίτηση, οι κωδικοί για την είσοδο στην εν λόγω εφαρμογή.

Η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη ακόμα για την ανάρτηση των παραδόσεων για το έτος 2023, για το άνοιγμα της οποίας θα σταλεί σχετική ενημέρωση”

Ευχαριστούμε

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Υ.Δ.

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Featured Image