Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η εν λόγω απόφαση.

Στον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύντριας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.», προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης.

Featured Image

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει η απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%9714653%CE%A0%CE%93-8%CE%A7%CE%9E?inline=true