Από τον Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης υπενθυμίζει ότι, όσοι εκ των ντόπιων Παραγωγών επιλέξουν φέτος να ενταχθούν εκτάσεις (λιοστάσια, αμπέλια, αρόσιμες καλλιέργειες, κηπευτικά και δενδρώνες) ή εκτροφές (αιγοπροβάτων, βοοειδών και μελισσών) στα οικολογικά σχήματα (eco-schemes – νέο πρασίνισμα) για τη Διατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, ΔΕΝ δύναται να ενταχθούν σε μελλοντική πρόσκληση του αντίστοιχου Μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) για τις ΙΔΙΕΣ επιλέξιμες εκτάσεις, σύμφωνα με διευκρινιστική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί Αγρότες και Κτηνοτρόφοι που θα επιλέξουν να ενταχθούν φέτος στη ∆ιατήρηση Βιολογικών (eco-schemes), µε βάση τα τρέχοντα δεδοµένα και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, θα λάβουν το προβλεπόµενο πριµ, αλλά ΔΕΝ θα έχουν επίσης δικαίωµα να αξιοποιήσουν το ΙΔΙΟ αγροτεµάχιο ή εκτροφή για άλλες επιδοτήσεις από το πρασίνισµα. Η δέσµευση αφορά το επίπεδο του αγροτεµαχίου / εκτροφής και όχι συνολικά ολόκληρη την εκµετάλλευση.

Featured Image

Σηµειώνεται ότι εάν εκδοθεί πρόσκληση για Μετατροπή Βιολογικής Γεωργίας από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (όπου το πριμ είναι μεγαλύτερο) για την περίοδο 2023 – 2027, τα αγροτεµάχια/εκτροφές που έχουν δεσµευθεί στη Διατήρηση Βιολογικών (eco-schemes) ΔΕΝ θα είναι δυνατό να ενταχθούν στη νέα πρόσκληση.

Διευκρινήσεις παρέχονται καθημερινά στους ενδιαφερόμενους ντόπιους Παραγωγούς από το Τμήμα Αγροτικών Επιδοτήσεων, στα κεντρικά γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ στην παραλιακή λεωφόρο Αντώνη Τρίτση 1 στο Αργοστόλι.

Από Ε.Α.Σ (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Featured Image