Προτάσεις ΣΕΚ για την αναθεώρηση της ΚΑΠ 2023-2027.

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της από 23/02/2024 επιστολής σας, αποστέλλουμε τις προτάσεις για την αναθεώρηση της ΚΑΠ 2023-2027, οι οποίες διαμορφώθηκαν στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε στις 5.3.2024 και με την παρουσία του Προέδρου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης του Κρέατος και του Τομέα της Κτηνοτροφίας-ΕΔΟΤΟΚΚ κου Φασουλά και μετά από διαβούλευση με αντιπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων– ΠΕΚ και του Πανελλήνιου Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Εκτροφέων Βοοειδών Αναπαραγωγής/Πάχυνσης-ΒΟΥΣ ΕΛΛΑΣ.

Featured Image

Επισυνάπτεται επίσης

Η πρόταση του ΣΕΚ προς την Γενική Διεύθυνση AGRI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του βαθμού αυτάρκειας σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ 2023-2027
Featured Image