Περιέχεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ.

Την αναδιαμόρφωση μέσης αξίας δικαιωμάτων προβλέπει μεταξύ άλλων το τροποποιημένο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ της χώρας μα, το οποίο και δόθηκε στη δημοσιότητα.

Featured Image

Με την αλλαγή αυτή, πλέον, η μέση μοναδιαία αξία δικαιωμάτων στα 23 ευρώ το στρέμμα για τις αροτραίες καλλιέργειες αντί για 21,5 ευρώ, στα δενδρώδη στα 28,2 ευρώ το στρέμμα αντί 27 ευρώ και στα βοσκοτόπια στα 16 ευρώ το στρέμμα αντί για 17 ευρώ το στρέμμα.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image