Επίδομα με αναδρομική ισχύ θα λάβουν από το ΟΠΕΚΑ, ύψους 2.400 ευρώ με την υποβολή μιας αίτησης. Ποιοι θα λάβουν μέχρι και 3.500 ευρώ, σε δύο δόσεις τον Απρίλιο του 2024.

Αναδρομική ισχύ από το 2023 για το επίδομα γέννησης, ανακοινώθηκε επίσημα από την κυβέρνηση. Οι δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης θα δουν σε δύο δόσεις την πληρωμή του επιδόματος. Σε κάθε περίπτωση, για να δοθεί το επίδομα χρειάζεται να έχει προηγηθεί αίτηση.

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα γέννησης: Αύξηση έως και 1.500 ευρώ

Για το πρώτο παιδί το επίδομα από τα 2.000 ευρώ αυξάνεται σε 2.400,

Πάει στα 2.700 για το δεύτερο παιδί, άρα αύξηση 700 ευρώ

Πάει στις 3.000 για το τρίτο παιδί, άρα αύξηση 1.000 ευρώ

Πάνω από τα τέσσερα παιδιά στα 3.500 ευρώ, συνεπώς η αύξηση είναι 1.500 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι αυτή η αύξηση είναι αναδρομική. Δηλαδή υπολογίζονται και τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2023 και καταβολή των ποσών θα γίνει τον Απρίλιο του 2024 σε δυο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη τον πρώτο μήνα από τη γέννηση του παιδιού και μετά στο πρώτο πεντάμηνο. Έτσι, λοιπόν, για την αύξηση στο επίδομα γέννας ισχύει ότι:

όσοι το 2023 απέκτησαν ένα παιδί θα λάβουν 400 ευρώ

όσοι το 2023 απέκτησαν δεύτερο παιδί θα λάβουν 700 ευρώ

όσοι το 2023 απέκτησαν τρίτο παιδί θα λάβουν 1.000 ευρώ

όσοι το 2023 απέκτησαν τέταρτο παιδί θα λάβουν 1.500 ευρώ.

Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση εντός του 2024 θα λάβουν από τον Απρίλιο το επίδομα γέννησης (ή επίδομα γέννας) με τα νέα αυξημένα ποσά ως εξής:

2.400 για το πρώτο παιδί

Featured Image

2.700 για το δεύτερο παιδί

3.000 ευρώ για το τρίτο παιδί

3 500 ευρώ για τους πολύτεκνους από 4 παιδιά.

Αν μία οικογένεια απέκτησε το πρώτο παιδί το 2023 και το δεύτερο το 2024. Θα λάβει αναδρομικά ποσά για το πρώτο παιδί 400 ευρώ και θα λάβει για το δεύτερο παιδί 2.700 ευρώ. Συνολικά θα λάβει από τον Απρίλιο και μετά 3.100 ευρώ τα οποία θα χορηγηθούν σε δύο ισόποσες δόσεις.

Η πρώτη δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η δεύτερη δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα της γέννηση του παιδιού.

Παράδειγμα: Αν το παιδί γεννηθεί εντός Φεβρουαρίου και η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον Φεβρουάριο τότε η πρώτη δόση θα καταβληθεί τον Μάρτιο και η δεύτερη δόση το Ιούλιο.

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα γέννησης: Όσα πρέπει να ξέρετε για την υποβολή αιτήσεων

Σημειώνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Δικαιούχος του επιδόματος γέννησης είναι η μητέρα η οποία υποβάλλει και την αίτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται: α) στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή β) στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού εφόσον η γέννηση λάβει χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων (θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερο χρόνο).

Δικαιούχους είναι η μητέρα του παιδιού, μόνο αν έχει την επιμέλεια και ΔΕΝ την έχει χάσει.

Οι προϋποθέσεις για το επίδομα γέννας

Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ, η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν, καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του εντός τριμήνου από τη γέννηση. Από το έτος 2024 και εντεύθεν, ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.

Το επίδομα γέννησης παιδιού (ή επίδομα γέννας) δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη (άρθρο 10 ν. 4659/2020 ΦΕΚ 21Α’).

Featured Image