Αναλυτικά τα μέτρα υπέρ των αγροτών και κτηνοτρόφων απαριθμεί σε έγγραφη απάντησή του, που διαβιβάστηκε στη βουλή, ο υφυπουργός κ. Κελέτσης.

“Όσον αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης πρόσκλησης έτους 2023 αποφασίστηκε από το ΥΠΑΑΤ η ένταξη στο πρόγραμμα 4.1.5, στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, του συνόλου των 601 υποβληθέντων επενδυτικών προτάσεων για την κάλυψη των οποίων απαιτούνται 37.320.000 ευρώ. Δηλαδή, με την απόφαση μας αυτή ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια της Θεσσαλίας, σχεδόν υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό κατά 20 εκ. ευρώ περίπου εντάσσοντας στο πρόγραμμα όλους τους επιλαχόντες.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης 4.1.5 δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, κτηνοτρόφους εν προκειμένω στις κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις. Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά όπως, κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, εγκατάσταση φυτειών, επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.λπ. Η ενίσχυση καταβάλλεται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου. Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 60%. Επιπρόσθετα: 1) για τα επόμενα δύο χρόνια οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας απαλλάσσονται από το τέλος εισφοράς γάλακτος και κρέατος στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 2) Υπεγράφη ΚΥΑ καταβολής των κρατικών αποζημιώσεων απώλειας ζωικού κεφαλαίου από ασθένειες, όπου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας αναλογούν περί τα 2 εκ. ευρώ. 3) Αναστάλθηκαν οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλία για δήλωση ΟΣΔΕ 2023.

Σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις από την Κρατική Αρωγή:

Featured Image

Οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που προξενήθηκαν σε πάγιο κεφάλαιο υποδομών, εγκαταστάσεων και γεωργοτεχνολογικού εξοπλισμού, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, στάβλοι και γεωργικά μηχανήματα και αποθηκευμένα προϊόντα ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης της Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην περίπτωση αυτή έχουν συσταθεί τριμελείς επιτροπές από τις Περιφέρειες (ΔΑΟΚ) με συμμετοχή του ΕΛ.Γ.Α για τους σχετικούς ελέγχους και τα πορίσματα θα αποδοθούν στην Κρατική Αρωγή για την καταβολή των αποζημιώσεων. Συγκεκριμένα, ως προκαταβολή πρώτης αρωγής δόθηκαν 1,6 εκ. ευρώ προς 406 κτηνοτροφικές μονάδες με ζημιές στο πάγιο κεφάλαιο”, τόνισε μεταξύ άλλων.

Δείτε την απάντηση αποκλειστικά στο Agronewsbomb

keletsis

 

Featured Image