Η υλοποίηση του σχήματος της πρώτης αρωγής για τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία συνεχίζεται με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς.

Έτσι, μετά και την 15η καταβολή της πρώτης αρωγής, έχουν διατεθεί 100 εκατ. ευρώ σε περίπου 27.000 αιτούντες σε Θεσσαλία, αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τα εν λόγω ακραία φαινόμενα. Πρόκειται για πρώτη αρωγή προς νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αλλά και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Πρόκειται για καταβολές, μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις, σε χρόνους που δεν έχουν σχέση με το παρελθόν, όπως, φυσικά, και το μέγεθος της καταστροφής δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλες του παρελθόντος, καθώς πρώτη φορά βρισκόμαστε μπροστά σε τόσο μεγάλης έκτασης βλάβες στην περιοχή μας.

Αναφορικά με τη Μαγνησία, μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί περισσότερα από 9 εκατ. ευρώ προς περισσότερους από 3.000 συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Ειδικότερα, σε 3.037 αιτούντες, μέσα από την πλατφόρμα της πρώτης αρωγής arogi.gov.gr, έχουν χορηγηθεί 9.142.224 ευρώ, μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις. Συγκεκριμένα, έχουν καταβληθεί 5.232.679 ευρώ προς 1.553 δικαιούχους για την κάλυψη της οικοσκευής και τις πρώτες επισκευαστικές εργασίες και 403.545 ευρώ προς 81 δικαιούχους για την πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης για την οικοσκευή αφορά το ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο του ‘Daniel’, καθώς η αποζημίωση της οικοσκευής από τις ζημιές που προκλήθηκαν από το πλημμυρικό φαινόμενο ‘Elias’ υλοποιείται από το Δήμο Βόλου και τις υπηρεσίες του μέσω της έκτακτης επιχορήγησης αυτού από το κράτος.

Featured Image

Επίσης, έχουν καταβληθεί 3.506.000 ευρώ προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι καταβολές πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες καθορίζονται από τα στοιχεία που έρχονται προς διασταύρωση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τον ΕΛΓΑ, ενώ οι καταβολές πρώτης αρωγής προς τις επιχειρήσεις καθορίζονται από τα στοιχεία που αποστέλλονται από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι τώρα, λοιπόν, από το σύνολο του καταβληθέντος ποσού των 3.506.000 ευρώ, τα 1.850.000 ευρώ έχουν καταβληθεί σε 888 αγρότες και κτηνοτρόφους και τα 1.656.000 ευρώ σε 515 επιχειρήσεις. Συνεπώς, όσο συνεχίζεται η ροή των σχετικών στοιχείων από τον ΕΛΓΑ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αντιστοίχως θα προχωρά και η καταβολή της πρώτης αρωγής προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κτηνοτροφικές μονάδες και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε ότι «συνεχίζονται οι καταβολές και στη Μαγνησία, όπως σε όλη τη Θεσσαλία, για την πρώτη αρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, στη Μαγνησία, μετά και την 15η καταβολή της πρώτης αρωγής, έχουν χορηγηθεί περισσότερα από 9 εκατ. ευρώ προς περισσότερους από 3.000 συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις πλημμύρες, είτε πρόκειται για νοικοκυριά, είτε πρόκειται για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις. Μάλιστα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής, διαμορφώθηκαν οι συνθήκες για την επιτάχυνση των σχετικών διεργασιών, ώστε την αμέσως επόμενη περίοδο να σταλούν τα σχετικά στοιχεία και να ολοκληρωθεί η καταβολή της πρώτης αρωγής προς τις επιχειρήσεις σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ ανάλογα με τη ροή στοιχείων από τον ΕΛΓΑ θα προχωρούν και οι πληρωμές προς τους αγρότες. Συνεχίζουμε, λοιπόν, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με όλους».

Featured Image