Με νέα απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπ’ αριθ 15462/10-03-2023 Εγκύκλιος – εγχειρίδιο διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης έτους αιτήσεων 2022, τροποποιείται ως εξής: Η τρίτη παράγραφος του σημείου «Προθεσμία υποβολής αιτημάτων» τροποποιείται ως εξής: «Για το έτος 2022, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων άρσης επικάλυψης παρατείνεται μέχρι
01/09/2023.»

Featured Image

Δείτε την απόφαση Μπαμπασίδη

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%92%CE%9246%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A6%CE%A7%CE%93?inline=true

Featured Image