Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/03-04-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β΄ 2189) dδημοσιεύτηκε στη διαύγεια του ΥπΑΑΤ σήμερα Τρίτη.

Η απόφαση φέρνει αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες σχετικά με την απασχόληση εργατών γης.

Δείτε την απόφαση εδώ

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%A6046%CE%9D%CE%9B%CE%94%CE%93-%CE%9E%CE%A6%CE%A7?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image