Με σχετική απόφαση του ΥπΑΑΤ.

Στην τροποποίηση της υπ’ αριθ. 321/133322/20-5-2021 (Β΄ 2111) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση/απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 289/117173/20-04-2023 (Β΄ 2582) ΥΑ, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Featured Image

Δείτε ολόκληρη τη νέα απόφαση, πρώτοι στο Agronewsbomb

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A5%CE%A84653%CE%A0%CE%93-%CE%9A3%CE%A7?inline=true

Featured Image