Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ.

Ο προγραμματισμός του ΥΠΑΑΤ για το προσεχές διάστημα, προβλέπει τις κάτωθι νομοθετικές πρωτοβουλίες:

Την εξυγίανση, μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ μέσω του νέου Κανονισμού του ΕΛΓΑ

Την αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

Τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες ελέγχου, τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και στα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ)

Featured Image

Την αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου σχετικώς με τη διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ν. 4061/2012)

Την αναδιαμόρφωση και επικαιροποίηση των εσωτερικών κανονισμών και οργανογραμμάτων των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τη θέσπιση θεσμικού πλαισίου για την εκτροφή εντόμων για τη διατροφή των ζώων

Την αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τον αλιευτικό τουρισμό με την ανάδειξη και αξιοποίηση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.