Μανόλης Χνάρης: «Η άδικη απόφαση για τη μείωση του Μεταφορικού Ισοδύναμου στην Κρήτη, δε λύνεται με αοριστολογίες και ευχολόγια αλλά με ουσιαστικές παρεμβάσεις».

Τη συνέχιση της -αναίτια και αναιτιολόγητα- άνισης αντιμετώπισης των επιχειρήσεών της Κρήτης με άμεσο τον κίνδυνο της μη χρηματοδότησης τους μέσω της Δράσης Μεταφορικού Ισοδυνάμου για το έτος 2023, κατακρίνει με ανακοίνωσή του, ο Βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης.

Ειδικότερα ο Βουλευτής υπογραμμίζει: «Την 9η Φεβρουαρίου 2024, έλαβα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την με αρ. πρωτ. 4111-02/247 απάντηση στην με αρ. πρωτ. 1014/2024 κοινοβουλευτική Αναφορά που είχα καταθέσει με θέμα «Η από 17/1/2024 Έγγραφη Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης σχετικά με την αιφνιδιαστική-ραγδαία μείωση, για την Κρήτη, προϋπολογισμού και ποσοστού επιδότησης στη Δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) έτους 2023.».

Το αρμόδιο Υπουργείο με την ως άνω απάντηση του, μας ενημερώνει μεταξύ άλλων ότι:

«…η Δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου διαρκώς εξελίσσεται, έχοντας συγκεκριμένα ποιοτικά αποτελέσματα ως προς την επίτευξη των στόχων του μέτρου» προσαρμοζόμενη κάθε φορά «στα δημοσιονομικά και αναπτυξιακά δεδομένα, αλλά και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των νησιωτικών επιχειρήσεων…»

Featured Image

«…κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια έκτακτου διευρυμένου διοικητικού ελέγχου στις επιχειρήσεις με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης ΑΝΗΚΟ 2.000 € και άνω (≥2.000€)» καθότι εντοπίστηκαν, κατά την επεξεργασία των αιτήσεων χρηματοδότησης της 2ης Φάσης του έτους 2022, δεδομένα πρωτοφανή (υπερβολική αύξηση των αιτήσεων χρηματοδότησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες αιτήσεων), τα οποία «συνιστούν σοβαρές ενδείξεις καταστρατήγησης της δράσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου στο σκέλος των επιχειρήσεων…»

ειδικά για την Κρήτη, «..λαμβάνεται μέριμνα όπως συνδυαστεί – ενισχυθεί το Μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου των Επιχειρήσεων, με παράλληλη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού μέσου/εργαλείου που θα αφορά τη Νησιωτική Επιχειρηματικότητα».

Με τη σειρά, του ο Ρεθυμνιώτης Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προέβη στο ακόλουθο σχόλιο:
«Από την ανωτέρω απάντηση διαπιστώνουμε ότι η στήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, που αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, δε γίνεται δίκαια από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ελλείψει στρατηγικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα, το Υπουργείο δεν αναφέρει, συγκεκριμένα, με ποιες μελέτες και αξιολόγηση προσδιορίζει κάθε φορά την ποσοστιαία αποζημίωση, καθώς και το λόγο που αιφνιδιαστικά προέβη σε ραγδαία μείωση του προϋπολογισμού και ποσοστού επιδότησης στη Δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) έτους 2023 σε βάρος των κρητικών επιχειρήσεων. Αόριστη είναι επίσης και η αναφορά σε μέριμνα δημιουργίας, ειδικά για την Κρήτη, ενός ειδικού χρηματοδοτικού μέσου/εργαλείου που θα αφορά τη Νησιωτική Επιχειρηματικότητα.

Τη στιγμή που σημαντικός αριθμός κρητικών επιχειρήσεων βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο μη χρηματοδότησης, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δε δίνει καμία λύση.
Ως ΠΑΣΟΚ δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και την πίεση προς πάσα κατεύθυνση, προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία αυτή, που επιδρά δυσμενώς στην ανταγωνιστικότητα των κρητικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες λοιπές νησιωτικές επιχειρήσεις της χώρας».