Κατά την εναρκτήρια Ομιλία της Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλας Κυριακίδη κατά τη διάρκεια του διαρθρωτικού διαλόγου με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τέθηκαν εκ μέρους της μια σειρά ζητημάτων που αντανακλούν τη φαρέτρα προτεραιοτήτων της Ε.Ε.

Ασφάλεια τροφίμων και από το “αγρόκτημα στο πιρούνι” (farm to fork)

Η Επίτροπος αναφερόμενη στην ασφάλεια τροφίμων και τη στρατηγική farf to form ανέφερε: ” Φυσικά, η υγεία μας εξαρτάται και από τα τρόφιμα που παράγουμε και καταναλώνουμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει φέρει το ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας στην κορυφή της πολιτικής μας ατζέντας.

Έχουμε προτείνει βραχυπρόθεσμες ενέργειες για την ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και την υποστήριξη των ευρωπαίων αγροτών και καταναλωτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενες τιμές των τροφίμων και το κόστος των εισροών, όπως η ενέργεια και τα λιπάσματα.

Πέρα από αυτό, χρειαζόμαστε έναν θεμελιώδη αναπροσανατολισμό των συστημάτων γεωργίας και τροφίμων της ΕΕ, ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικά και βιώσιμα.

Η στρατηγική Farm to Fork είναι η πολιτική μας πυξίδα σε αυτή την προσπάθεια. Οι φιλόδοξες ενέργειες και οι στόχοι της είναι επίκαιρες τώρα περισσότερο από ποτέ. Και το 2022 θα είναι έτος δράσης σε πολλά μέτωπα.”

Φυτοφάρμακα

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την αναθεώρηση των κανόνων για την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων, που θα εγκριθούν τον Ιούνιο, δήλωσε η Επίτροπος κατά την έναρξη της εισήγησής της ενώ συνέχισε σημειώνοντας ότι “Παραμένει μια πολύ αναγκαία πρωτοβουλία για την προστασία της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Το να κάνουμε τα χημικά φυτοφάρμακα την τελευταία λύση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας προς την επίτευξη του οράματός μας για βιωσιμότητα.

Η πρότασή μας θα προστατεύσει τους πολίτες και τις ευαίσθητες περιοχές καθώς και θα προτείνει ένα ισχυρό πλαίσιο για να καταστήσει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων τη βασική προσέγγιση για όλους τους αγρότες.

Όλοι συμφωνούμε ότι οι αγρότες δεν μπορούν να μείνουν χωρίς εργαλεία για την προστασία των φυτών τους. πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε χαμηλού κινδύνου και βιολογικές εναλλακτικές λύσεις. Η διαδικασία αναθεώρησης των κανονισμών για τους μικροοργανισμούς για το σκοπό αυτό έχει προχωρήσει αρκετά. Αυτά θα υποβληθούν σύντομα στο Κοινοβούλιο για έλεγχο και προσβλέπω σε εσάς για υποστήριξη”.

Νομοθετικό πλαίσιο για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων

Το νομοθετικό πλαίσιο για βιώσιμα συστήματα τροφίμων είναι άλλο ένα τέτοιο ορόσημο.

Σύμφωνα με την Επίτροπο “Θα καθορίσει κοινούς στόχους, αρχές και ευθύνες για τους παράγοντες του συστήματος τροφίμων, βοηθώντας μας να ενσωματώσουμε τη βιωσιμότητα σε ολόκληρο το σύστημα τροφίμων. Παράλληλα, ετοιμάζουμε μια πρόταση για την αναθεώρηση του Κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν πιο υγιεινές, πιο βιώσιμες επιλογές τροφίμων και να αντιμετωπίσουν τη σπατάλη τροφίμων.

Featured Image

Επιδιώκουμε επίσης την προσέγγισή μας One Health και κάνουμε περισσότερα για να καταπολεμήσουμε την αυξανόμενη απειλή από τη μικροβιακή αντοχή, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης για Σύσταση του Συμβουλίου αργότερα φέτος.

Και ο κανονισμός για τα κτηνιατρικά ιατρικά προϊόντα προβλέπει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των αντιμικροβιακών και τον τρόπο συλλογής δεδομένων σχετικά με την πώληση και τη χρήση τους. Επιπλέον, απαγορεύει τις εισαγωγές ζώων και ζωικών προϊόντων που έχουν υποστεί αγωγή με αντιμικροβιακά για την προώθηση της ανάπτυξης ή με αντιμικροβιακά κρίσιμα για ανθρώπινη χρήση.

Σημειώνουμε πρόοδο στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των αντιμικροβιακών που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη υγεία. Ο κατάλογος βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και θα αναθεωρηθεί μόλις προκύψουν νέα στοιχεία.

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων θα επιδιώξει να την ευθυγραμμίσει με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, να αυξήσει τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και να καταστήσει ευκολότερο την επιβολή των κανόνων”.

Σπόροι

Εν τω μεταξύ, σημείωσε η Επίτροπος “οι αγρότες χρειάζονται σπόρους που εγγυώνται υψηλές αποδόσεις, προσαρμόζονται στις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής και συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Καινοτόμα εργαλεία όπως οι νέες τεχνικές γονιδιώματος θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν στην παροχή βελτιωμένων ποικιλιών εντός συντομότερων χρονοδιαγραμμάτων. Εάν το κάνουμε σωστά, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την επισιτιστική ασφάλεια χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Ανυπομονώ για περαιτέρω συζητήσεις μαζί σας για αυτό.”

Παγκόσμια διάσταση

Το να κάνουμε τα συστήματα τροφίμων βιώσιμα έχει να κάνει με τη διάσωση του πλανήτη μας, τόνισε η Επίτροπος.

“Η ΕΕ επενδύει σε διεθνείς συνεργασίες για την προώθηση βιώσιμων παγκόσμιων πρακτικών και τη συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία στα τρόφιμα. Επιπλέον, τα κεφάλαια βιωσιμότητας στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ παρέχουν ένα εφαλτήριο για στενότερη διμερή συνεργασία σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας αγροδιατροφικών προϊόντων στον κόσμο. Αυτό συνεπάγεται ευθύνη για τη μετάβαση προς τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Διαθέτουμε ένα ισχυρό υγειονομικό και φυτοϋγειονομικό σύστημα και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέτρα για την αντιμετώπιση παγκόσμιων περιβαλλοντικών ανησυχιών και ζητημάτων καλής διαβίωσης των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων εισαγωγής, σεβόμενοι πλήρως τις διεθνείς μας δεσμεύσεις.

Η επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δεν έχει σταματήσει την προσπάθειά μας για βιωσιμότητα. Αντίθετα, ενίσχυσε την αποφασιστικότητά μας, ως Ένωση, να προσφέρουμε σε όλους τους πολίτες μας ένα πιο υγιές, πιο ανθεκτικό και πιο βιώσιμο μέλλον.Τώρα είναι στο χέρι μας να κάνουμε αυτό το μέλλον πραγματικότητα, κατέληξε η Επίτροπος.

Agrogata

Featured Image