Στην τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της αριθμ. 726/84099/21-3-2024 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τροφίμων του ΥπΑΑΤ, που αφορά την τελική κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών και κατανομής των κονδυλίων για την ένταξή τους στην παρέμβαση αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2022-2023, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κατανομή των κονδυλίων της παραγράφου 1, ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε 7.884.239,00 Ευρώ και αφορά στην αναδιάρθρωση 4.855,40 στρεμμάτων.

Δείτε την σχετική απόφαση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%98%CE%95%CE%964653%CE%A0%CE%93-%CE%A3%CE%99%CE%A1?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image