Από τις 23/02/2023 έως τις 08/03/2023 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 20.633.439,81€

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023

Featured Image

https://www.opekepe.gr/images/documents/Mar2023/PAYMENTS_OPEKEPE_23022023-08032023.pdf

Featured Image