Συνέχεια της ανόδου των τιμών των αγροτικών εμπορευμάτων, εκτιμά η αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs και συνεχίζει να προτείνει trades σε τρία βασικά εμπορεύματα που ήδη αποδίδουν άνω του 15%. Η αμερικανική τράπεζα περιμένει υψηλότερες τιμές σε όλα τα συμβόλαια νέας σοδειάς στο βαμβάκι, το καλαμπόκι και τη σόγια, στα οποία δυνητικά μπορεί να υπάρξει νέα σημαντική άνοδος σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών στις ΗΠΑ ή συνέχειας στη σύγκρουση της Ουκρανίας. Δεδομένου του χαμηλότερου κόστους εισροών στο σιτάρι, η Goldman Sachs βλέπει μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές των νέων καλλιεργειών καλαμποκιού και βαμβακιού, γεγονός που σχετίζει και με την πρόσφατη υστέρηση των τιμών τους.

Αύξηση των προβλέψεων στις τιμές των προϊόντων

«Συνολικά, βλέπουμε ξεκάθαρη ανοδική πίεση σε όλες τις παγκόσμιες καμπύλες σιτηρών, με τα συμβόλαια νέας καλλιέργειας σιτηρών να υστερούν καθώς η αγορά περιμένει να δει την έκταση της διαταραχής στην Ουκρανία και τη σοδειά στην Ουκρανία. Τονίζουμε ότι η πορεία γύρω από τη σύγκρουση παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα. Στις τρέχουσες τιμές, το κόστος εισροών έχει αυξηθεί κατά 28% στο καλαμπόκι, κατά 16% στο σιτάρι και 19% στη σόγια, με τους κινδύνους να εξακολουθούν να είναι σαφώς στραμμένοι προς τα πάνω. Ως αποτέλεσμα, αυξάνουμε την πρόβλεψη μας για τους επόμενους τρεις, έξι και δώδεκα μήνες για το καλαμπόκι σε 7,75, 8,00 και 6,90 δολάρια ανά μπούσελ, έναντι 7,27, 6,74 και 6,39 μπούσελ.

Αυξάνουμε τις προβλέψεις μας για τη σόγια σε 17,50, 18,50 και 15,90 δολάρια ανά μπούσελ έναντι 16,36, 15,01 και 14,32 δολάρια ανά μπούσελ, πριν. Τέλος, αυξάνουμε τις προβλέψεις μας για το σιτάρι σε 12,50, 12,00 και 10,30 δολάρια ανά μπούσελ έναντι 13,05, 11,22 και 9,95 δολάρια ανά μπούσελ προγενέστερα και επαναλαμβάνουμε την πίστη μας για τα trades στην αγορά καλαμποκιού λήξεως Δεκεμβρίου του 2022, την αγορά σόγιας λήξεως Νοεμβρίου του 2022 και την αγορά βαμβακιού λήξεως Δεκεμβρίου το 2022».

Κανένα περιθώριο για κακές σοδειές φέτος

Featured Image

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια κακής σοδειάς σε ΗΠΑ και Βραζιλία φέτος στα σιτηρά. «Οι κυρώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο διατάραξης των τιμών σιτηρών και την περασμένη εβδομάδα είδαμε απότομη άνοδο στις παγκόσμιες αγορές σιτηρών. Οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Μαύρη Θάλασσα, η άνοδος του κόστους των εισροών και η αυξανόμενη απειλή για τις επερχόμενες ουκρανικές σοδειές, πρόκειται να προκαλέσουν το πιο έντονο σοκ στις παγκόσμιες αγορές σιτηρών από το 1973», εκτιμά η αμερικανική τράπεζα. Το χαμηλό πλεονάζον δυναμικό στις εκτάσεις των ΗΠΑ δεν αφήνει περιθώρια για κακές καιρικές συνθήκες.

Για να ελαχιστοποιηθεί η διαταραχή στην παγκόσμια παραγωγή και το εμπόριο σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα, είναι απαραίτητη μια υγιής συγκομιδή στη Βόρεια Αμερική, επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας. Ωστόσο, στις ΗΠΑ, οι συνολικές προσδοκίες για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις ήταν ήδη κοντά σε επίπεδα ρεκόρ, με ελάχιστες δυνατότητες επέκτασης των εκτάσεων συνολικά. Επιπλέον, οι τιμές των νέων καλλιεργειών θα πρέπει να να καλύψουν το αυξανόμενο κόστος εισροών σε επίπεδα ρεκόρ ή κοντά σε αυτά.

Οι πιθανές επιπτώσεις “Βλέπουμε τρεις κύριες επιπτώσεις που θα έχει αυτό το σοκ στις τιμές των σιτηρών. Πρώτον, οι σχετικές τιμές των εξαγωγών θα πρέπει να προσαρμοστούν ως προς τα υψηλότερα περιφερειακά αποθέματα (από τις ΗΠΑ στο καλαμπόκι, την Ευρώπη στο σιτάρι) σε χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από το σοκ.

Δεύτερον, με την ουκρανική άνοιξη, η σπορά είναι ολοένα και πιο πιθανό να αντιμετωπίσει σοβαρές διαταραχές. Το σιτάρι πρέπει να διατηρήσει το πριμ (premium) του έναντι του καλαμποκιού, για να διασφαλιστεί η υποκατάσταση στις κτηνοτροφικές μονάδες και να διατηρηθεί η κατανάλωση.

Τέλος, οι τιμές των νέων καλλιεργειών θα πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να δοθούν κίνητρα για επαρκείς πρόσθετες εκτάσεις σε ένα περιβάλλον με τιμές εισροών σχεδόν ρεκόρ”, καταλήγει η αμερικανική τράπεζα.

Featured Image