Σημαντικό πρόβλημα και στην Ελλάδα το ξεχορτάριασμα μεταξύ των πάνελ, αλλά στις ΗΠΑ βρήκαν τη λύση και είναι φυσική.

Τα πρόβατα επιστράτευσε το κολέγιο Oberlin στις ΗΠΑ προκειμένου να βοσκήσουν στην έκταση φωτοβολταϊκού πάρκου και έτσι να πατήσουν το έδαφος και να αφαιρέσουν τα ζιζάνια.

Featured Image

Με τον τρόπο αυτό, το έργο των 2,3 μεγαβάτ μπόρεσε να μειώσει το σχετικό κόστος κατά 44%, καθώς τα 70 πρόβατα στοίχισαν λιγότερο από τις παραδοσιακές μεθόδους.

Στο εξής, το κοπάδι θα χρησιμοποιείται στο φ/β πάρκο τρεις φορές κάθε χρόνο μέσω σχετικής συμφωνίας.

Featured Image