Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σχετικά με την ένταξη των αγροτών της Χίου στα Σχέδια Βελτίωσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών:

Ως προς τους προβληματισμούς που τίθενται από τους μαστιχοπαραγωγούς της Χίου αναφορικά με την ένταξής τους στα Σχέδια Βελτίωσης του Υπομέτρου 4.1.5 έχει πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι μαστιχοπαραγωγοί,
εκπροσωπούμενοι από τον Πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κος Ν. Μηταράκης, εκπρόσωποι των γεωπόνων μελετητών της Χίου, ο Προϊστάμενος της ΕΥΕ ΠΑΑ κος Δ. Παππάς και ο προϊστάμενος της αρμόδιας μονάδας
κος Ε. Τσιατούρας.

Στη συνάντηση τέθηκαν τα ζητήματα που καταγράφονται σε σχετική επιστολή του προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και ύστερα από διαλογική συζήτηση προτάθηκαν και υιοθετούνται λύσεις οι οποίες οδηγούν στην υπέρβαση των προβλημάτων.
Ειδικότερα, θα βαθμολογούνται οι επενδύσεις σε νέες φυτεύσεις και σε αποθηκευτικούς χώρους, θα εισαχθούν επενδύσεις στην καλλιέργεια της μαστίχας που θα βαθμολογούνται ως καινοτόμες και θα μειωθεί το όριο της συνολικής έκτασης που απαιτείται για την προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με τρόπο που να καλύπτει τις απαιτήσεις της μαστιχοκαλλιέργειας.

Featured Image

Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η βαθμολόγηση των μαστιχοπαραγωγών σε βαθμό που να μην απαιτείται η προκήρυξη ξεχωριστού προϋπολογισμού για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας.

Η απάντηση

Featured Image