Εκστρατεία, με στόχο τη μείωση των βλαβερών φυτοφαρμάκων, έχει ξεκινήσει από οργανισμούς εκπροσώπησης πολιτών έτσι ώστε να διασωθούν τα οικοσυστήματα των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ. Μια πλειάδα οργανισμών ανά την ΕΕ έχει καταθέσει πρόταση στην Κομισιόν, ώστε μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ECI) να ασκηθεί πίεση για τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου για τη σταδιακή εξάλειψη των φυτοφαρμάκων και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

Δεν έχουν περάσει παρά λίγοι μήνες, όταν επιστήμονες έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την απειλή που αντιμετωπίζει η φύση και τα έμβια όντα της από την ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς το ένα τέταρτο των άγριων ειδών ζώων της Ευρώπης αντιμετωπίζει το φάσμα της εξαφάνισης.

Οι επιστήμονες ζητούν μείωση στη χρήση των φυτοφαρμάκων μαζί με μια στροφή σε οικολογικές μεθόδους καλλιεργειών και εκτροφής, έτσι ώστε να αντιστραφεί η ταχύτατη τάση μείωσης των πληθυσμών των εντόμων. Μέσα σε όλα αυτά, σημειώνουν ότι τέσσερα εκατομμύρια μικρές εκμεταλλεύσεις εξαφανίστηκαν μεταξύ 2005 και 2016 και αντικαταστάθηκαν από μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που εντείνουν το πρόβλημα. Τα ζητούμενα από την ανάληψη των ανωτέρω πρωτοβουλιών είναι τα εξής:

1. Η καθολική εξάλειψη των χημικών φυτοφαρμάκων έως το 2035 (μείωση σε ποσοστό 80% έως το 2030).

Featured Image

2. Η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας σε αγροτικές περιοχές.

3. Η στήριξη στους παραγωγούς ώστε να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση, η ανάδειξη των μικρών εκμεταλλεύσεων σε πρωταρχικής σημασίας για βιώσιμη αγροτική παραγωγή, απαλλαγμένη από γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και φυτοφάρμακα.

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν τη στιγμή που η συζήτηση για την κατάργηση των ζιζανιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία της γλυφοσάτης ολοένα και ζωηρεύει, με χώρες της ΕΕ όπως η Γαλλία και η Αυστρία να προωθούν την κατάργηση της ουσίας.

Στον αντίποδα, οι Copa – Cogeca, οργανώσεις εκπροσώπησης των συνεταιρισμών της ΕΕ και των Ευρωπαίων αγροτών, έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους σε μια τέτοια εξέλιξη, με βασικό επιχείρημα ότι οι παραγωγοί θα βρεθούν ακάλυπτοι ως προς τις δυνατότητες αντιμετώπισης επιβλαβών για τις καλλιέργειες ζιζανίων, με άμεσες οικονομικές επιπτώσεις στις εκμεταλλεύσεις τους.

Featured Image