Συγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Επιτελική Ομάδα Εργασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021 – 2027, στην οποία τοποθετείται πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας.

Η ομάδα θα ασχοληθεί με το θέμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και των επιδοτήσεων από το 2021 έως το 2027, με τις πληροφορίες να επιμένουν ότι πάμε ολοταχώς για οριστική κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων σε βάθος πενταετίας. Αυτό θα πει ότι λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ μετά και το Brexit από το 2021 έως το 2027 θα ισχύουν μεγάλες μειώσεις στην ενιαία ενίσχυση, με αποτέλεσμα στο τέλος της περιόδου να φθάσουν όλοι οι Έλληνες αγρότες να παίρνουν γύρω στα 40 ευρώ το στρέμμα, ανεξαρτήτως καλλιέργειας.

Συγκεκριμένα, έργο της Επιτελικής Ομάδας Εργασίας είναι:

α) να επιλέγει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027,

β) να καθοδηγεί το έργο της κατάρτισης του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027, στο σύνολό του και

γ) να εγκρίνει το, προς υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027.

Αναλυτικά η σύνθεση της Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, η οποία αποτελείται από τους:

α)Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Κουτσουμπλή, Διευθυντή στο ιδιαίτερο γραφείο του ως άνω, Γενικού Γραμματέα.

β) Απόστολο Πολύμερο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Δάβαρη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής.

Featured Image

γ) Ιωάννη Καλκούνο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μηλαίο, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών.

δ) Χρυσούλα Παπαδημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μητρόπουλο, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.

ε) Θωμά Αλεξανδρόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

στ) Παναγιώτα Χατζηπαντελή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ6 Χημικών, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ζ) Δημήτριο Τσαγκαλίδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Θεοφάνη Μπέση, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

η) Νικόλαο Μανέτα, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Αθανασοπούλου, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊσταμένη της Μονάδας Προγραμματισμού, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

θ) Δημήτριο Μελά, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πέτρο Τζαβέλλα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου Οργανισμού.

ι) Παναγιώτη Χατζηνικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Ράγκο, Ερευνητή Δ΄, στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, του ίδιου Οργανισμού.

ια) Νικόλαο Δούκα, Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή/τρια.

Featured Image