Όλα τα λεφτά στην κτηνοτροφία πήγε το ΥΠΑΑΤ που δεν έχει ανακινήσει καν το θέμα της ενίσχυσης για αγορά λιπάσματος που είχε υποσχεθεί στους αγρότες.

Featured Image

Τελικά παρέμεινε μια υπόσχεση κι αυτή από τις πολλές που δεν υλοποιήθηκαν.