Μειωμένες από εκείνες του 2018 είναι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2019, οι οποίες θα αρχίσουν να πληρώνονται στο τέλος της εβδομάδας.

Μειώσεις από πέρσι έχουμε σε μήλα, καρπούς με κέλυφος, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή.

Featured Image

Αυξήσεις έχουμε στα όσπρια και στο σκληρό στάρι, αλλά και στα τεύτλα για τα οποία όμως οι παραγωγοί ήλπιζαν να πάρουν 214 ευρώ και παίρνουν 190 φέτος.

Το ΥΠΑΑΤ καθόρισε τις ενισχύσεις, οι οποίες είναι στα μήλα 45,4 ευρώ το στρέμμα, στους καρπούς με κέλυφος 9,6 ευρώ, στο σκληρό στάρι 8,1 ευρώ, στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή 7,8 ευρώ το στρέμμα, στα όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση 17 ευρώ το στρέμμα, στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή 12,3 ευρώ ανά στρέμμα και στα ζαχαρότευτλα 190 ευρώ ανά στρέμμα.

Featured Image