Για το μείζον ζήτημα που αφορά γενικότερα και την τοπική οικονομία παρενέβη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσωπικά ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης, στέλνοντας επιστολή στον ίδιο τον υπουργό Γ. Γεωργαντά και ζητώντας άμεσα λύση. Αναλυτικά η επιστολή:

“Αξιότιμε κ. Υπουργέ

               Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ αναφέρει ότι για το σύνολο των ενισχύσεων εισάγονται υποχρεωτικά οι έλεγχοι με τη μέθοδο τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring).

                Οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται καθολικά για το σύνολο των δηλωθέντων αγροτεμαχίων και όπου κρίνεται σκόπιμο ζητούνται διορθωτικές ενέργειες ή η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τους  αγρότες.

                Στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2021 για την ειδική ενίσχυση βάμβακος πραγματοποιήθηκαν σε γεωργούς της Π.Ε. Τρικάλων έλεγχοι με τη μέθοδο «Τεχνικής παρακολούθησης γης» για την επιβεβαίωση ή  μη της δηλούμενης καλλιέργειας. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν σε αγρότες του νομού μικρές αποκλίσεις στις δηλωθείσες εκτάσεις με καλλιέργεια βάμβακος, κατά κανόνα και με ελάχιστες εξαιρέσεις, σε ένα αγροτεμάχιο από τα δηλωθέντα από έκαστο αγρότη που αιτούνταν την σχετική ενίσχυση βάμβακος, με αποτέλεσμα να δεσμευτούν οι ενισχύσεις για όλα τα αγροτεμάχια των αγροτών αυτών προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι. 

Κύριε Υπουργέ

Featured Image

              Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων κατά την διάρκεια του έτους 2021 (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις κ.λ.π.) που επικράτησαν στον Νομό, πιθανόν οι μετρήσεις του δορυφόρου να παρουσιάζουν ορισμένες  λανθασμένες αποκλίσεις. Πέραν τούτου. το οποίο θα ελεγχθεί από τις υπηρεσίες σας, επειδή το κόστος παραγωγής για τη νέα καλλιεργητική περίοδο έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω αύξησης στις τιμές της ενέργειας αλλά και των  πρώτων υλών (σπόρων, λιπασμάτων) και λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, σας παρακαλούμε όπως δοθεί λύση για τον διαχωρισμό των αγροτεμαχίων που εμφάνισαν προβλήματα  το 2021 από τα υπόλοιπα ανά αγρότη, ώστε για  τα αγροτεμάχια που δεν εμφάνισαν αποκλίσεις να πραγματοποιηθεί η πληρωμή, με την επόμενη δόση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία θα γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου.

                                                                                              ΜΕ ΤΙΜΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ”    

Featured Image