Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η πληρωμή ξεκινά Πέμπτη-Παρασκευή κατά το πιθανότερο για να ολοκληρωθεί εντός μιας-δυο εβδομάδων.

Το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ.

Featured Image

Newsroom Agronewsbomb