Αντίστροφα μετρούν οι δικαιούχοι του Power Pass για την καταβολή των ποσών που αναμένεται να αρχίσει την Παρασκευή 15 Ιουλίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, καθώς για ορισμένες αιτήσεις χρειάζεται πρόσθετος έλεγχος.

Η επιστροφή των χρημάτων ξεκινά από τα 18 ευρώ και μπορεί να ανέλθει έως και τα 600 για τους καταναλωτές και έρχεται να προσφέρει ανακούφιση για το διάστημα Δεκεμβρίου 2021 -Μαϊου 2022, οπού είδαν «φουσκωμένους» λογαριαμούς στο ηλεκτρικό ρεύμα

Σημειώνεται πως οι τελικοί δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν με sms ή e-mail αναφορικά με την έγκριση της αίτησής τους προκειμένου να γνωρίζουν τα χρήματα που θα πάρουν, με τις αιτήσεις να προσεγγίζουν τα 3 εκατομμύρια.

Πώς να υπολογίσετε το ποσό που θα λάβετε

Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, αρχικά υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών του εσωτερικού που έχει εκδοθεί την περίοδο μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022.

Featured Image

Το ποσό της ενίσχυσης ανά λογαριασμό ρεύματος υπολογίζεται ως ποσοστό 60% επί του θετικού υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής του λογαριασμού των ποσών έκπτωσης:

α) που έχει χορηγηθεί από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 και

β) που έχει ήδη χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας επί της κατανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά κυμαινόμενο τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζεται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης. Επίσης, σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά σε παροχή οικιακής χρήσης, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης.

Πηγή: skai.gr