Ανά περιφέρεια υπάρχουν διαφορές. Οι πληρωμές αναμένονται σε κάποιες νωρίτερα και σε κάποιες αργότερα. Σε Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία η πληρωμή της πρώτης δόσης από το πριμ των 35.000 με 40.000 ευρώ πρέπει να αναμένεται μέχρι τις 10 Αυγούστου. Στην Κεντρική Μακεδονία μέχρι τις 20 Αυγούστου.

Ακολουθούν Πελοπόννησος, Ήπειρος, Κρήτη κοντά στο Σεπτέμβριο και μετά οι Περιφέρειες του Αιγαίου και του Ιουνίου.

Featured Image

Newsroom Agronewsbomb