Δυστυχώς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε μια μονοδιάστατη, αποσπασματική και βλαπτική ενέργεια κατά των Ελλήνων παραγωγών ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας, επαναφέροντας σε ισχύ την απαράδεκτη “απόφαση Αποστόλου” που μόλις πριν τρεις μήνες ακυρώθηκε από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας.

Παρά τις διαρκείς και συστηματικές μας προσπάθειες, με τη νέα αυτή απόφαση το ΥπΑΑΤ προτίμησε να κλείσει κάθε συζήτηση και να επαναφέρει αιφνιδιαστικά τον όρο “Καλαμάτα” ως συνώνυμο της ποικιλίας “Καλαμών”, υπονομεύοντας όμως έτσι τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών, δυναμιτίζοντας τη δυναμική των γνήσιων ΠΟΠ προϊόντων και χωρίς να ορίζει τους κανόνες χρήσης των ονομασιών, όπως όφειλε να πράξει βάσει του άρθρου 42 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1151/2012, το οποίο επικαλείται. Με την επιλογή αυτή το υπουργείο ακυρώνει στην πράξη τις προσπάθειες της μεσσηνιακής πλευράς για επέκταση της ζώνης ΠΟΠ στους όμορους νομούς, για θωράκιση του ΠΟΠ έναντι των ξένων προϊόντων και για εκσυγχρονισμό των προδιαγραφών του, έτσι ώστε να στηριχθεί η παραγωγή και να αυξηθούν οι εξαγωγές. Ταυτόχρονα με τη στάση αυτή το υπουργείο τοποθετήθηκε ξεκάθαρα απέναντι στα συμφέροντα της Μεσσηνίας και των τοπικών παραγωγών, υιοθετώντας μια θέση που υποσκάπτει τις προοπτικές αυτού του μοναδικού και ιδιαίτερου προϊόντος της μεσσηνιακής γης, το οποίο φέρει άλλωστε το όνομα της πρωτεύουσας του νομού μας.

Από την πρώτη στιγμή είχαμε ζητήσει να υπάρξει ανοικτός και ειλικρινής διάλογος με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των πλευρών και με την ενεργή συμμετοχή όλων των φορέων. Δυστυχώς είναι ιδιαίτερα λυπηρό ότι αυτό δεν κατέστη δυνατόν, παρά την εκπεφρασμένη μας βούληση και παρότι από την αρχή διατυπώσαμε ξεκάθαρα τόσο τις θέσεις μας, όσο και τη θετική μας διάθεση για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Και έτσι, αντί για μια ώριμη, θεσμική και εθνική λύση, οδηγηθήκαμε σε αιφνιδιαστικές και αποσπασματικές ενέργειες που παραβιάζουν κάθε έννοια συμπόρευσης και συνεργασίας, καταστρατηγώντας το πλαίσιο εμπιστοσύνης που θα έπρεπε να περιβάλλει ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό ζήτημα όπως αυτό της ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας.

Παρά τις δυσμενείς αυτές εξελίξεις, το επόμενο διάστημα και σε συνεργασία με τους μεσσηνιακούς φορείς, οφείλουμε να παραμείνουμε αταλάντευτοι στον σκοπό μας, προασπίζοντας τα συμφέροντα κάθε Μεσσήνιου και κάθε Έλληνα παραγωγού, όπως άλλωστε κάνουμε από την αρχή. Είναι αυτονόητο ότι η απόφαση αυτή θα μελετηθεί διεξοδικά, τόσο σε νομικό επίπεδο, εθνικό και ευρωπαϊκό, όσο και σε πολιτικό και κοινοβουλευτικό, με στόχο την εξάντληση κάθε μέσου που η δημοκρατία μας παρέχει. Για τον σκοπό αυτό ήδη ζήτησα να ενημερωθώ μέσω της Βουλής για τις σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις, τα έγγραφα και την επίσημη αλληλογραφία στα οποία βασίστηκε η τελευταία απόφαση του ΥπΑΑΤ.

Στον βαθμό που προσωπικά με αφορά, θα συνεχίσω να προασπίζομαι την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας απέναντι σε κάθε υπονόμευση και κάθε μεθόδευση απ’ όπου και αν προέρχεται, στηρίζοντας τα συμφέροντα της Μεσσηνίας όπως άλλωστε πράττω από την πρώτη στιγμή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων:

Featured Image

Αθήνα, 05/09/2022

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

Θέμα: «Εισερχόμενα απόφασης τροποποίησης μητρώου ποικιλιών,

όσον αφορά στην ποικιλία “KALAMON”»

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Στο πλαίσιο της απόφασης 1773/251445/01-09-2022 (ΦΕΚ 4641/Β/02-09-2022) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3401/144590/ 22.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ‘’Αντικατάσταση της αρ. 3247/137259/06.12.2016 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ.2955/120333/26.10.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3603)» (Β΄ 4044)’’ (Β΄4460)», παρακαλώ όπως κατατεθούν στη Βουλή και μου κοινοποιηθούν τα κάτωθι έγγραφα:

  1. Το υπ’ αρ. 43111/04.08.2022 έγγραφο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) προς την Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥπΑΑΤ «Συνώνυμα ποικιλίας ελιάς Καλαμών».
  2. Το από 18.07.2022 (αρ. πρωτ. εισερχομένου: 1487/208251/19.07.2022) από κοινού αίτημα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, του Επιμελητηρίου Λακωνίας, της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών, Τυποποιητών, Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ) προς την Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥπΑΑΤ.
  3. Το υπ’ αρ. 1664/228213/04.08.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥπΑΑΤ προς τις Διευθύνσεις Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥπΑΑΤ.
  4. Το αρ. 609/231139/08.08.2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥπΑΑΤ.
  5. Τη γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.) του άρθρου 20 του ν. 1564/1985 (Α΄164), όπως αυτή διατυπώνεται στα από 09.08.2022 πρακτικά συνεδρίασης.