Με Δελτίο Τύπου της 28ης/02/2022 το ΥΠΑΑΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους και την διατύπωση παρατηρήσεων στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ.

Το Δελτίο Τύπου αναφέρει: Σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/categories/111-diavouleush_prosklhsh_280222  αναρτήθηκε το  προσχέδιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στη Δράση «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» του άξονα προτεραιότητας: Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους σε αυτή και τη διατύπωση των παρατηρήσεων τους.

Featured Image

Η διαβούλευση θα λάβει χώρα από τις 28 Φεβρουαρίου έως και τις 7 Μαρτίου 2022  και ώρα 12:00 μ.μ.

Σχόλια είναι δυνατό να αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις διευθύνσεις [email protected] και [email protected]r

Πηγή: YΠΑΑΤ

Featured Image