Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν νέες αποφάσεις για κορονοενισχύσεις σε μια σειρά από προϊόντα, που δεν έχουν έως σήμερα ενισχυθεί για τον covid-19. Μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ των σχετικών αποφάσεων, εκτιμάται πως η πληρωμή τους θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Πατάτα, Κλημεντίνες

Η πρώτη απόφαση προβλέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς: α) της επίσπορης και βιομηχανικής πατάτας και β) της παραγωγής Μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο). Δικαιούχοι είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι έχουν ασφαλίσει την παραγωγή τους στον ΕΛΓΑ για το έτος 2020, εκτός των άλλων. Για τους παραγωγούς μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη όσοι έχουν υποβάλλει δήλωση ενιαίας ενίσχυση (ΟΣΔΕ) για το 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον 1 στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών. Για τους παραγωγούς επίσπορης πατάτας θα δοθούν 205 ανά στρέμμα και για την βιομηχανική πατάτα 83,92 ευρώ ανά στρέμμα. Για τους παραγωγούς μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη το ποσό θα είναι 70 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.

Featured Image

Λεβάντα, σύκα, ελιά και καπνός

Η απόφαση που πήρε ΦΕΚ, προβλέπει την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε όλη την επικράτεια στους τομείς: α) της καλλιέργειας Λεβάντας, β) της παραγωγής Ξηρών Σύκων, γ) της επιτραπέζιας Ελιάς πλην Καλαμών και του κωδικού 2008190 του ΟΣΔΕ, δ) της καλλιέργειας καπνού και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο). Δικαιούχοι, είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα, οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

  1. Για τους παραγωγούς λεβάντας όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης.
  2. Για τους παραγωγούς ξηρών σύκων όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι 4 ετών.
  3. Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς, πλην των παραγωγών ελιάς Καλαμών και των παραγωγών ελιάς με Κωδικό Συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ «Λοιπές κωδικός 2008190», όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.
  4. Για τους παραγωγούς καπνού όλων των καλλιεργούμενων ποικιλιών στην Επικράτεια που έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης.
  5. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Όροι και ύψος ενίσχυσης

  1. Για τους παραγωγούς λεβάντας 57 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.
  2. Για τους παραγωγούς σύκων προς αποξήρανση 67 ευρώ να στρέμμα καλλιέργειας.
  3. Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς 40 ευρώ ανά στρέμμα. Εξαιρούνται οι παραγωγοί ελιάς Καλαμών και οι παραγωγοί ελιάς με Κωδικό Συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ «Λοιπές κωδικός 2008190».
  4. Για τους παραγωγούς καπνού 90 ευρώ ανά στρέμμα.