Το Σάββατο 27 Μαΐου 2023, στα πλαίσια του 8ου Συνεδρίου για το Ελληνικό Ελαιόλαδο & την Επιτραπέζια Ελιά που διοργανώθηκε από το 8ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς στο Αθλητικό Κέντρο Αμαλιάδας, παρουσιάστηκε το Πρότυπο ANTIOXCERT και η Πιλοτική Εφαρμογή του Προτύπου ANTIOXCERT σε κύρια Αγροδιατροφικά Προϊόντα.

Ο Δρ. Κυριτσάκης Απόστολος, Ομότιμος Καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), μέλος της Επιχειρησιακής Ομάδας ANTIOXCERT και Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ανέλυσε τον τρόπο Εφαρμογής και Πιστοποίησης του Προτύπου ANTIOXCERT, το οποίο στοχεύει στην Πιστοποίηση της αντιοξειδωτικής δύναμης σε κύρια αγροδιατροφικά προϊόντα της Ελλάδας με σαφή αναφορά στις συγκεντρώσεις των επιμέρους ουσιών στο κάθε προϊόν και με επισήμανση του κατοχυρωμένου Σήματος ANTIOXCERT AGRODIVISION – κοινό για όλα τα προϊόντα. Πραγματοποιήθηκε αναφορά στους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Έργου, δημιουργώντας μία νέα ομάδα προϊόντων με κύρια χαρακτηριστικά την αντιοξειδωτική τους δράση, τα οποία εντάσσονται σε ένα μοντέρνο τρόπο διατροφής, διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό και δημιουργούν υπεραξία στα γεωργικά προϊόντα και είναι ικανά να τοποθετηθούν σε ειδικές αγορές, αποτελώντας τα δομικά υλικά για το “χτίσιμο” και τον επαναπροσδιορισμό της Ελληνικής Μεσογειακής Διατροφής. Ακόμα, έγινε επισήμανση των μελών που συμμετέχουν στο Έργο, των υπό εξέταση προϊόντων και της γεωγραφικής κάλυψης της Πιλοτικής Εφαρμογής.

Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου ANTIOXCERT, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. – ως Ερευνητικός Φορέας – συνεργάζεται με τον Παραγωγικό Φορέα «Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Κάντανου Σέλινου» στα προϊόντα Ελιάς και Ελαιολάδου και πιο συγκεκριμένα στο Extra Παρθένο Τσουνατόλαδο και στις Τσουνάτες Ελιές Χανίων, μελετώντας τη διαδικασία παρτιδοποίησης που ακολουθείται κατά την τυποποίηση των προϊόντων και τα ετήσια προγράμματα παραγωγής, καθορίζοντας τον ρυθμό δειγματοληψιών των προϊόντων και πραγματοποιώντας εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων ελιάς και ελαιολάδου, προκειμένου να μετρηθούν συγκεκριμένες αντιοξειδωτικές ουσίες.

Το Έργο ANTIOXCERT είναι Διακρατικό, με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Κράτος / Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της Δράσης 2 του Υπομέτρου 16.1-16.2 του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας.

Featured Image

Για τον Συντονιστή Φορέα του Έργου ANTIOXCERT,

Πολύδωρος Παριανός

Γενικός Διευθυντής GMCert 

Featured Image