Μέσα στις επόμενες ημέρες πληρώνεται η ενίσχυση de minimis σε 9.000 περίπου παραγωγούς ελιάς Καλαμών από Αιτωλοακαρνανία και Φθιώτιδα, που δεν είχαν πάρει χρήματα στο τέλος του 20 από το αντίστοιχο πακέτο.

Η ενίσχυση στην Καλαμών ανέρχεται σε 70 ευρώ το στρέμμα και σε 50 ευρώ το στρέμμα στα καπνά Βιρτζίνια.

Featured Image

Featured Image