Από τις 11/02/2023 έως τις 22/02/2023 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 11.026.011,68€

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023

Featured Image

https://www.opekepe.gr/images/documents/Feb2023/PAYMENTS_OPEKEPE_11022023-22022023.pdf