Δυο αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στην διαύγεια για τις υπερωρίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε τις ώρες και τα ποσά για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%A7%CE%9146%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A7%CE%9E6?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%9E%CE%9346%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-6%CE%9E8?inline=true

Featured Image