Την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 συνήλθαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, εκπρόσωποι μελών της ΔΟΕΠΕΛ (Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς), από Οργανώσεις Παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων που καλλιεργούν και παράγουν ελαιόκαρπο της ποικιλίας Καλαμών, από την ΠΕΜΕΤΕ, ως και εκπρόσωποι Συλλόγων ελαιοπαραγωγών, με θέμα «Υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς της ποικιλίας Καλαμών και προοπτικές».

Μετά από μια σύντομη εισήγηση του Προέδρου της ΔΟΕΠΕΛ κ. Γεώργιου Ντούτσια, για την κατάσταση της αγοράς, τον λόγο πήραν διαδοχικά όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη, καταθέτοντας τα προβλήματα της ποικιλίας Καλαμών στην αγορά σήμερα αλλά και τις ανησυχίες τους για το μέλλον του προϊόντος, καθώς και το φλέγον θέμα της απορρόφησης των αδιάθετων αποθεμάτων στα χέρια των ελαιοπαραγωγών προηγούμενων ελαιοκομικών περιόδων.

Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα με γόνιμο και παραγωγικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. Αναλύθηκαν εκτενώς οι λόγοι και οι συνθήκες που συνετέλεσαν στην διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης.

Featured Image

Συμπερασματικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:

  • Διαπιστώθηκε ότι οι τρέχουσες τιμές αγοράς του προϊόντος βρίσκονται σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν την συνέχιση της καλλιέργειας για την παραγωγή ποιοτικού επιτραπέζιου καρπού, καταστρέφουν την οικονομία των ελαιοπαραγωγών και μελλοντικά την αγορά των επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας Καλαμών,
  • Ο δευτερογενής τομέας του κλάδου ενημέρωσε ότι θα παρουσιάσει προτάσεις για την ομαλή απορρόφηση του προϊόντος από τα χέρια των ελαιοπαραγωγών,
  • Συζητήθηκαν γενικότερα θέματα που αφορούν στους εμπορικούς τύπους των επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας Καλαμών και διαπιστώθηκαν τα οφέλη του παραγωγικού διαλόγου σε κλίμα συνεννόησης μεταξύ ελαιοπαραγωγών και μεταποιητικών/τυποποιητικών/εξαγωγικών μονάδων.

Για μία ακόμη φορά γίνεται κατανοητό από τα μέλη ότι η ΔΟΕΠΕΛ είναι το βήμα που μπορεί να συσπειρώσει και ισχυροποιήσει τον κλάδο των επιτραπέζιων ελιών για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν και για τον στρατηγικό σχεδιασμό της κατάκτησης των αγορών.

Featured Image