Η τιμή στο πρώτο νούμερο (100-110 τεμάχια) σύμφωνα με καταγγελίες αγροτών κινείται οριακά στη ζώνη του 1 ευρώ. Τα 200 τεμάχια στο κιλό είναι κι αυτά μόλις στα 40-55 λεπτά.

Featured Image

Όπως διαμηνύουν οι παραγωγοί Χονδροελιάς η συγκομιδή σταματά πλήρως ή δεν μπαίνει κανένας στο χωράφι.

Featured Image