Ακόμη μεγαλύτερη δυναμική αποκτά το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς δύο επιπλέον χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας, η Τράπεζα Eurobank και η Παγκρήτια Τράπεζα, υπέγραψαν επιχειρησιακές συμβάσεις με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αυξάνοντας τη μόχλευση του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η διεύρυνση του Ταμείου Εγγυήσεων, στο οποίο πλέον συμμετέχουν επτά Τράπεζες, το καθιστά έναν ιδιαίτερα ισχυρό, ελκυστικό και ανταγωνιστικό επενδυτικό μηχανισμό, καθώς αποκτά δυνατότητες ανάπτυξης χαρτοφυλακίου δανείων της τάξης των 480 εκ. ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τους Έλληνες παραγωγούς και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες σχεδιασμού του.

Επισημαίνεται ότι στο Ταμείο Εγγυήσεων μέσω του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας Eurobank συμμετέχει με πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (Ταμείο Juncker).

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ. Βορίδης δήλωσε σχετικά:

Featured Image

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε ακόμη δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την Τράπεζα Eurobank και την Παγκρήτια Τράπεζα, στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, γεγονός που διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες παροχής ρευστότητας με ανταγωνιστικούς όρους στους επενδυτές μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής από τις Τράπεζες στο χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο του ΠΑΑ, προϊόν του σχεδιασμού και της άριστης συνεργασίας του Υπουργείου και της Διαχειριστικής μας Αρχής με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αποδεικνύει τη δυναμική του αγροδιατροφικού τομέα της πατρίδας μας σε μια κρίσιμη οικονομική συγκυρία και θωρακίζει ακόμη περισσότερο την αγροτική μας οικονομία για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της πανδημίας και τις νέες προκλήσεις.».

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), για την υποβολή αιτήσεων δανειοδότησης των ενδιαφερομένων προς τις Τράπεζες που συμμετέχουν στο Ταμείο.