Με αυξημένο ποσό αλλά και δικαιούχους θα εφαρμοστεί το μέτρο των νέων αγροτών στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Την ίδια στιγμή μικρή συμμετοχή καταγράφεται στην Ήπειρο, ενώ στις περιφέρειες με τη μεγαλύτερη ζήτηση κατατάσσονται εκτός από την Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και η Κρήτη.

Ειδικότερα, η αύξηση του ποσού που κατανέμεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι κατά 13.350.000 ευρώ και έτσι το συνολικό ποσό διαμορφώνεται στα 57.852.000 ευρώ.

Με το ποσό αυτό θα καλυφθεί η δημόσια δαπάνη που θα κατανεμηθεί για νομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων, οι οποίες θα προκληθούν από την εφαρμογή της παρούσας για το υπομέτρο 6.1 1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Να σημειωθεί ότι με την εν λόγω αύξηση θα αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός των υποψηφίων που θα ενταχθούν στο ανωτέρω αναφερόμενο υπομέτρο.

Featured Image

Στην Ήπειρο
Μειωμένος κατά 6 εκατ. ευρώ είναι ο προϋπολογισμός στην περιφέρεια Ηπείρου λόγω μικρής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων.

Μάλιστα, δυνατότητα ένταξης είχαν περίπου 1.000 νέοι αγρότες όμως οι ενδιαφερόμενοι είναι μόλις 750.

Να σημειωθεί, ότι η εξέταση των φακέλων των Νέων Αγροτών βρίσκεται στην τελική ευθεία και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η ανάρτηση των προσωρινών εντάξεων από τις κατά τόπους διαχειριστικές αρχές.