Σε πληρωμές συνολικού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ περίπου προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες ο Οργανισμός Πληρωμών και Επιδοτήσεων.

Οι πληρωμές συμπεριλαμβάνουν διαφόρων ειδών προγράμματα από παλιότερα έτη.

Featured Image

Δείτε εδώ

Featured Image