Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ενεργοποιήσει νέα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων για τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στις επιχειρήσεις των τομέων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης θαλασσινών μέσω χρηματικής αποζημίωσης για τις οικονομικές απώλειες και το πρόσθετο κόστος τους, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν. Θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν χρηματική αποζημίωση στις επιχειρήσεις για το διαφυγόν τους εισόδημα λόγω της τρέχουσας διατάραξης της αγοράς, καθώς και «ενίσχυση αποθήκευσης» στις οργανώσεις παραγωγών.

Το μέτρο αυτό έρχεται να προστεθεί στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης, το οποίο παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν στήριξη μέσω κρατικών ενισχύσεων.

Ο Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, ανέφερε σχετικά:

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πόλεμος εναντίον όλων μας. Οι τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης πλήττονται σοβαρά λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας, του οξυγόνου και των πρώτων υλών. Μετά την πανδημία της COVID-19, είναι τώρα η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια, κι εμείς αναλαμβάνουμε και πάλι γρήγορα δράση για να στηρίξουμε αυτούς τους τομείς σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Αυτά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν σε βάρος των μακροπρόθεσμων προσπαθειών που καταβάλλουμε με σκοπό τη διαρθρωτική ενεργειακή μετάβαση των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ώστε να επιτύχουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.»

Δυνατότητα παροχής αποζημιώσεων για τη στήριξη των τομέων
Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αύξησε τις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών, προκαλώντας υψηλό πρόσθετο λειτουργικό κόστος και συμπίεση των περιθωρίων κέρδους στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης θαλασσινών.

Featured Image

Ο μηχανισμός που ενεργοποιείται επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν δύο είδη μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης:

Χρηματική αποζημίωση των επιχειρήσεων στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης για το διαφυγόν εισόδημα και το πρόσθετο κόστος λόγω της τρέχουσας διατάραξης της αγοράς. Το πρόσθετο ενεργειακό κόστος μπορεί να καλύπτεται από την αποζημίωση εφόσον συνδέεται με τη διατάραξη της αγοράς που προκάλεσε η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Χρηματική αποζημίωση των οργανώσεων παραγωγών, εφόσον εφαρμόζουν τον μηχανισμό αποθεματοποίησης της κοινής οργάνωσης των αγορών («ενίσχυση για αποθεματοποίηση»). Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών να αποθεματοποιούν τα προϊόντα των μελών τους προκειμένου να εξασφαλίζουν ικανοποιητικά επίπεδα τιμών στην αγορά.
Ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων του ΕΤΘΑΥ αποτελεί προσωρινό μέτρο. Εφαρμόζεται αναδρομικά από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, ημερομηνία έναρξης της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, και θα διαρκέσει έως το τέλος του 2022. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κάνουν χρήση των μέτρων αυτών. Εάν αποφασίσουν να τα χρησιμοποιήσουν, θα πρέπει να τα συμπεριλάβουν στην επόμενη έκδοση του οικείου προγράμματος ΕΤΘΑΥ που θα υποβάλουν στην Επιτροπή.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) κ. Roger Havenith εγκαινίασαν μια νέα ειδική πρωτοβουλία μετοχικού κεφαλαίου για τη γαλάζια οικονομία στο πλαίσιο του InvestEU. Το InvestEU Blue Economy θα κινητοποιήσει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ συνδυάζοντας χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το InvestEU.

Έτσι θα καταστεί διαθέσιμη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ για καινοτόμες και βιώσιμες μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις της γαλάζιας οικονομίας, μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Προσεχώς, το ΕΤΕ θα δημοσιεύσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση βασίζεται στην επιτυχία του Ταμείου BlueInvest, ενός πιλοτικού έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ο Επίτροπος κ.Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Η πρώτη φάση της πλατφόρμας επιτάχυνε την καινοτομία και τις επενδύσεις σε βιώσιμες τεχνολογίες της γαλάζιας οικονομίας. Για την εμβάθυνση και την επέκταση αυτών των δραστηριοτήτων, εγκαινιάζουμε τώρα το δεύτερο στάδιο του BlueInvest, το οποίο θα προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επενδυτές και θα στηρίξει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.»

Featured Image