Στον Δομοκό σε μια ιδιόκτητη έκταση 26 στρεμμάτων στήνει τη δεύτερη φάρμα αιγοπροβάτων ενώ η Φάρμα Ήπειρος, στον τρίτο χρόνο λειτουργίας της πέρασε ήδη σε κερδοφόρα αποτελέσματα.

Πολύ κοντά στην παραγωγική μονάδα της Ήπειρος που παράγει το κατίκι Δομοκού και όλα τα αλειφόμενα τυριά της εταιρείας, ξεκινά  η κατασκευή της 2ης φάρμας του ομίλου. ‘Ηδη έχει συσταθεί η εταιρεία Φάρμα Δομοκός ΑΕ Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων με επικεφαλής τον Αριστοτέλη Παντελιάδη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Νίκο Σκανιά και μέλος του Δ.Σ. τον Στέφανο Παντελιάδη.

Αριστοτέλης Παντελιάδης

Η Φάρμα κατασκευάζεται σε ιδιόκτητη έκταση με ακίνητο σχεδόν 3.000 τ.μ. που αποκτήθηκε  έναντι 295.000 ευρώ στην περιοχή Περιβόλι Δομοκού και στο ακίνητο θα υλοποιηθούν επενδύσεις διαμόρφωσης και επέκτασης για να λειτουργήσει έως το 2024 σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα με εγκαταστάσεις 7.000 τ.μ. και δυνατότητες εκτροφής 3.000 αιγοπροβάτων. 

Το βήμα στην κτηνοτροφική παραγωγή με τη Φάρμα Ηπειρος

Η οικογένεια Παντελιάδη, έκανε το πρώτο βήμα στην κτηνοτροφική παραγωγή με τη Φάρμα Ήπειρος στην ‘Αρτα.

Σε απόσταση 1.000 μέτρων από το εργοστάσιο Ήπειρος σε ιδιόκτητη έκταση 47 στρεμμάτων και σε εγκαταστάσεις που αποτελούνται από 11 κτίρια  συνολικού εμβαδού 11.000 τ.μ. εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές από φάρμες αιγοπροβάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθιστώντας την μια από τις πιο σύγχρονες και πρωτοποριακές φάρμες. Η αποθήκη τροφών της Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ εκτείνεται σε 1.500 m2  και διαθέτει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο παρασκευαστήριο ολικού σιτηρεσίου.

Η πρώτη παραγωγική χρονιά της εταιρείας ήταν το 2020 με το ζωικό κεφάλαιο στις αρχές του έτους να ανέρχεται σε  532 πρόβατα , ενώ στο τέλος της χρονιάς από την αναπαραγωγή σε 1.135 πρόβατα. Η παραγωγή και πώληση πρόβειου γάλακτος στο 2020, ανήλθε σε 187.566 κιλά. Οπότε, επειδή στο 2020 η εταιρεία είχε μικρό σχετικά ζωϊκό κεφάλαιο και αντίστοιχα μικρή παραγωγή γάλακτος , κατέγραψε ζημία προ φόρων  143.174 ευρώ. 

Featured Image

Το ζωϊκό κεφάλαιο την 1/1/2021 ανερχόταν σε 1.135 πρόβατα , ενώ στο τέλος της χρονιάς από την αναπαραγωγή σε 1.535. Η παραγωγή και πώληση πρόβειου γάλακτος στο 2021, ανήλθε σε 327.974 κιλά. Στο 2021 η εταιρεία κατέγραψε ζημία προ φόρων και τόκων  40.293 ευρώ σαφώς μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Η πρώτη κερδοφόρα χρήση για τη Φάρμα ‘Ήπειρος

Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας και την πλήρη ανάπτυξη της δραστηριότητάς της από το 2021 οι επιδόσεις βελτιώθηκαν και η Φάρμα Ηπειρος πέρασε σε κερδοφορία.  Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, το  ζωϊκό κεφάλαιο την 1/1/2022 ανερχόταν σε 1.535 πρόβατα, ενώ στο τέλος της χρονιάς από την αναπαραγωγή σε 2.425.

Η παραγωγή και πώληση πρόβειου γάλακτος στο 2022, ανήλθε σε 496.526 κιλά. Στο 2022 η εταιρεία κατέγραψε κερδοφορία προ φόρων και τόκων 36.901 ευρώ για πρώτη φορά από το έτος ίδρυσής της. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε ποσό  783.402 ευρώ και το κόστος τους σε 656.061 ευρώ. Όπως εκτιμά η διοίκηση, η πορεία της εταιρείας αναμένεται να συνεχίσει να είναι κερδοφόρα στο μέλλον, αφού ολοκληρώθηκε εντός του κλειόμενου έτους το επενδυτικό πλάνο.

Τον Σεπτέμβριο 2022 ξεκίνησε στη Φάρμα Ήπειρος πιλοτικά η εκτροφή 300 αιγών με απώτερο στόχο την δημιουργία μιας μεγάλης εκτροφής αιγών σε παρακείμενο ακίνητο 90 στρεμμάτων που έχει ήδη αγοραστεί.

Οι πρότυπες μέθοδοι κτηνοτροφίας

Σημειώνεται ότι στη Φάρμα Ήπειρος σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς εφαρμόζει πρότυπες μεθόδους σταβλισμού, διατροφής και άμελξης καθώς και στην εξέλιξη και βελτίωση αιγοπροβάτων μέσω επιλεκτικής αναπαραγωγής των πιο ανθεκτικών και παραγωγικών ζώων. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 500 παραγωγοί έχουν επισκεφτεί τη Φάρμα, με στόχο την απόκτηση γνώσης που βελτιώνει την λειτουργία των εκτροφών τους.

Επίσης, μέχρι σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 800 ζώα σε 140 κτηνοτρόφους της περιοχής με σκοπό τη βελτίωση του ζωικού τους κεφαλαίου και την αύξηση της παραγωγής τους.

Πηγή: ​mononews.gr

Featured Image