Τον απόλυτο εμπαιγμό βιώνουν οι παραγωγοί συμπύρηνου ροδάκινου. Η ΕΚΕ ανακοίνωσε τιμές στο βιομηχανικό ροδάκινο δήθεν ικανοποιητικές από 0,33 έως 0,35, αλλά υπάρχουν σοβαρέσ αμφιβολίεσ για το πόσο τελικά θα καθαρίσουν οι παραγωγοί που τα εργοστάσια παραλαμβάνουν καλό Ροδακινο μονο για χυμό. Όπως φαινεται οι αγροτες παρουν κάτω απο 30 λεπτα. Έτσι σκέφτονται σοβαρά να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια.

Featured Image