Τώρα “καταγράφονται”, μετά δεσμεύονται;

Για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης η Ε.Ε. εξετάζει την απαίτηση να καταγράφονται από τα κράτη μέλη και να παραδίδονται μηνιαία όλα τα δεδομένα που αφορούν τα ιδιωτικά αποθέματα βασικών αγαθών τροφίμων αλλά και ζωοτροφών.

Η Ελλάδα κατέθεσε τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να καταγραφούν τα αποθέματα σε μια διευρυμένη ομάδα γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα ακολουθεί αυτή τη πρακτική μιας και τα προηγούμενα δύο έτη κατέγραφε με το ίδιο μοντέλο τα αμνοερίφια το Πάσχα.

Ποιές επιχειρήσεις υποχρεούνται σε “καταγραφή”

Σύμφωνα με την τροπολογία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην Ελληνική Επικράτεια, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση με τα στοιχεία αποθεμάτων.

Ποιά αποθέματα αφορά

Τα στοιχεία αποθεμάτων που θα δηλωθούν θα αφορούν

α) πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων

β) λιπάσματα

γ) ζωοτροφές

δ) ωμά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, εδώδιμο φαγόπυρο

ε) άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού και αλεύρια δημητριακών στ) ηλίανθο, και

ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.

Τσουχτερά πρόστιμα για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της τροπολογίας επιβάλλεται, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, που μπορεί με υ.α. να παρατείνεται, υποχρέωση στις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης υ.α., δήλωση με τα στοιχεία αποθεμάτων των οριζόμενων αγαθών.

– Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει αθροιστική επιβολή κυρώσεων, ως εξής:

Featured Image

α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και

β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

– Με κ.υ.α. μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων, τα στοιχεία των αποθεμάτων, η διαδικασία του ελέγχου, τα αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων όργανα, η κλιμάκωση των κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Ποιά στοιχεία καταχωρούνται

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 1 της τροπολογίας :

α) την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κιλά για τα στερεά, σε λίτρα για τα υγρά και σε τεμάχια όπου ενδείκνυται,

β) τη χώρα προέλευσης των προϊόντων,

γ) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα,

δ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Η πρόσβαση γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου των υπόχρεων επιχειρήσεων ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν, μέσω των κωδικών πρόσβασης στο «TAXIS».

Ποιές είναι οι αρμόδιες Αρχές συμμόρφωσης

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων της παρ. 1, την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2, ορίζονται κατά περίπτωση με την κοινή απόφαση της παρ. 6 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Τι είπε ο Γεωργιάδης για το νομοσχέδιο

«Στο παρόν σχέδιο νόμου έχουμε την τροπολογία με γενικό αριθμό 1252 και ειδικό αριθμό 153 που στο άρθρο 1 θεσπίζουμε την υποχρέωση όλων των εμπόρων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής διαφόρων προϊόντων.
Θα αναφερθώ σ’ αυτά που αφορούν το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τα άλλα έχει μιλήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: ωμά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σιμιγδάλι, σίκαλη, κριθάρι, βρόμη, καλαμπόκι, εδώδιμο, φαγόπυρο, άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σιμιγδαλιού και αλεύρια δημητριακών, ηλίανθο και φυτικά έλαια εκτός από το ελαιόλαδο και ιδίως ηλιέλαιο, έλαιο ηλιοτροπίου, φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.
Τι πρέπει να κάνουν τώρα αυτές οι επιχειρήσεις; Όπως ακριβώς είχαμε κάνει κατά την περίοδο του covid, όταν είχαμε υποχρεώσει, αν θυμάστε τότε, τις επιχειρήσεις να δηλώνουν με συγκεκριμένη χρονική προθεσμία στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όλες τις ποσότητες των προϊόντων υγειονομικού υλικού, μάσκες και αντισηπτικά, έτσι ώστε να γνωρίζει η Κυβέρνηση, να γνωρίζει το Υπουργείο, να γνωρίζει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτού τα ακριβή αποθέματα της χώρας στα συγκεκριμένα υλικά.
Το ίδιο κάνουμε και τώρα λοιπόν, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, έτσι ώστε να έχει το κράτος μας την πλήρη εικόνα της επάρκειας αυτών των προϊόντων και κυρίως να μην επιτρέψουμε κάποιοι να προκαλέσουν τεχνητή έλλειψη στην αγορά και με την τεχνητή έλλειψη αυτή να θησαυρίσουν είτε με τη μαύρη αγορά, είτε αυξάνοντας τεχνητά πάρα πολύ την τιμή τους, περισσότερο από ότι προκαλείται από τη διεθνή κρίση. Άρα, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε ακριβώς τι έχει ο καθένας.
Τώρα, αν κάποιος δεν δηλώσει και στον έλεγχο που γίνει βρούμε αποθέματα που δεν είναι δηλωμένα στην πλατφόρμα, αυτά τα αποθέματα αυτομάτως κατάσχονται και του επιβάλλεται και επιπλέον διοικητικό πρόστιμο έως και 100 χιλιάδες ευρώ.
Άρα, με αυτόν τον τρόπο δεν θα επιτρέψουμε τη μαύρη αγορά σε κανένα από αυτά τα προϊόντα, τα οποία ακούτε και στις ειδήσεις και παγκοσμίως ότι αυτή τη στιγμή έχουν μεγαλύτερη έλλειψη και νομίζω ότι έπρεπε να το κάνουμε, γιατί πρέπει να δρούμε εκ των προτέρων, να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς.
Κλείνοντας να πω το ότι κάνουμε αυτή την πλατφόρμα και βάζουμε αυτά τα προϊόντα κ. Πρόεδρε, δεν σημαίνει ότι έχουμε έλλειψη σήμερα αυτών των προϊόντων. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, για να μην δημιουργείται πανικός χωρίς λόγο.
Ήδη, εμείς έχουμε καταγράψει από τις μεγάλες αλυσίδες τα αποθέματα σε αυτά τα προϊόντα, υπάρχουν επαρκή αποθέματα για μήνες μπροστά μας για όλα αυτά τα προϊόντα. Δεν δικαιολογείται δηλαδή κανένας πανικός.
Ειδικά για το ηλιέλαιο φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση, γιατί – θέλω να είμαι ειλικρινής στη Βουλή – λόγω της μεγάλης αυξήσεως της τιμής των ορυκτών καυσίμων ένα μεγάλο κομμάτι του ηλιελαίου πηγαίνει για καύσιμο κι έτσι λείπει από την αγορά των τροφίμων. Όμως και σε αυτό το είδος έχουμε μεγάλη επάρκεια για μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά μας.
Κατά συνέπεια η τροπολογία αυτή γίνεται για την προστασία του καταναλωτικού κοινού σε κρίσιμα επισιτιστικά αγαθά τώρα, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και παρακαλώ πολύ για την υποστήριξη και των υπολοίπων κομμάτων της Βουλής.
Σας ευχαριστώ».

Agrogata

Featured Image