Το συνταξιοδοτικό σύστημα για τους αγρότες στη Γαλλία, γνωστό και ως “La Mutualité Sociale Agricole” (MSA), προσφέρει συνταξιοδοτικά προνόμια σε όσους εργάζονται στον γεωργικό τομέα.

Αυτό το σύστημα διαφέρει από το γενικό συνταξιοδοτικό σύστημα της Γαλλίας, γνωστό ως “Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse” (CNAV).

Εισφορές

Οι αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο MSA καλούνται να πληρώνουν εισφορές σε μηνιαία βάση. Ο ακριβής υπολογισμός των εισφορών βασίζεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η εισόδημα από τη γεωργική δραστηριότητα, η κατηγορία του αγρότη (αγρότης εργαζόμενος, αγρότης ιδιοκτήτης, κ.λπ.) και άλλες παράμετροι. Οι εισφορές μπορεί να κυμαίνονται ανάλογα με αυτούς τους παράγοντες, αλλά συνήθως κυμαίνονται σε ποσοστό περίπου 17%-20% των εισοδημάτων του αγρότη.

Σύνταξη

Featured Image

Οι αγρότες που συνταξιοδοτούνται από το MSA λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη. Το ποσό της σύνταξης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι εισφορές που έχουν καταβάλει κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής, η διάρκεια ασφάλισης και ο μέσος όρος των καταβαλλόμενων εισφορών. Τα ακριβή ποσά των συντάξεων διαφέρουν ανάλογα με την κάθε περίπτωση όμως ένας γενικός μέσος όρος το 2023 ήταν τα 1.200 ευρώ καθαρά.

Όρια ηλικίας

Για να συνταξιοδοτηθούν οι αγρότες από το MSA, οι ηλικιακές προϋποθέσεις είναι παρόμοιες με το γενικό συνταξιοδοτικό σύστημα της Γαλλίας. Η ηλικία συνταξιοδότησης εξαρτάται από τη γενέθλια ημερομηνία του ατόμου και την εργασιακή ιστορία του.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image