Ως μονόδρομος φαντάζουν πλέον οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών από την Εφορία και οι κατασχέσεις εις χείρα τρίτων των αποδοχών και των εισοδημάτων από ενοίκια, ακόμη και οι πλειστηριασμοί αμέσως μετά τις εκλογές.

Η ανταπόκριση των οφειλετών του Δημοσίου στις πρόσφατες ρυθμίσεις «αναβίωσης» των 72 και 120 δόσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένη, κάτι που φέρνει πολύ πιο κοντά στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εκείνους που επιμένουν να διατηρούν ανοιχτούς λογαριασμούς με τις φορολογικές αρχές.

Εκείνοι όμως που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους σε δόσεις, θα απαλλαγούν σύμφωνα με το enikonomia.gr, από τα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον τους και μάλιστα θα «ξεπαγώσουν» οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Όσοι λοιπόν έχασαν τις ρυθμίσεις έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν έως τις 31 Ιουλίου 2023, εφόσον καταβάλλουν δύο δόσεις.

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιανουαρίου του 2023, διαμορφώθηκε στα 114,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022, αλλά και κατά 750 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022, που ήταν 113,75 δισ. ευρώ.

Το τελικό ύψος των χρεών προς το δημόσιο θα ήταν αισθητά μεγαλύτερο εάν δεν η Εφορία δεν διέγραφε χρέη, τα οποία παραδέχεται πως αδυνατεί να εισπράξει.

Featured Image

Ειδικότερα, η αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία προκύπτει από:

τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 6,8 δισ. ευρώ συν
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/2/2022 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 1,6 δισ. ευρώ, μείον
τις εισπράξεις και διαγραφές, οι οποίες αγγίζουν συνολικάτα 6,9 δισ. ευρώ.
Επίσης, ποσοστό 23% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 26,3 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης.

Κατά συνέπεια το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης υπολοίπου ανέρχεται την 1/2/2023 στα 88,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 245 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

«Κέρδη» και «ζημιές» από την «αναβίωση» των 72 ή των 120 δόσεων

Σε κάθε περίπτωση, όσοι οφειλέτες ακολουθήσουν την οδό των ρυθμίσεων ναι μεν θα δουν να αναβιώνουν όλα τα ευεργετήματά τους, θα πρέπει να ξέρουν όμως ότι για να για να συμβεί αυτό θα πρέπει να μην έχουν νέα χρέη. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους για να μπορέσουν να κερδίσουν τις παλαιές ρυθμίσεις θα πρέπει υποχρεωτικά εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν τις αρρύθμιστες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με την Ε.2027/2023 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με ειδικότερα θέματα για την επανένταξη οφειλετών στις ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α΄73) και του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α΄207) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 5036/2023 (Α΄77) και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή αυτών.

Featured Image